Sofia University "St. Kliment Ohridski", GATE Institute